خالق روایت های اثر گذار

برنامه تلویزیونی سرآغاز

آموزش :: تجربه نگاری :: معرفی استعداد

درباره سایه سپید

روایت هایی از جنس واقعیت

چشم‌انداز ما

آینده‌ی دلخواه همون‌جاییه که انسان قهرمان داستان زندگی خودش باشه ! آینده‌ای که با استعدادها و افکار به تکامل رسیده‌ی بشر رشد می‌کنه و به تعالی می‌رسه.

استودیو تولیدات تصویری سایه سپید جهت تولید برنامه تلویزیونی از افراد با استعداد و جویای نام جهت شرکت در برنامه تلویزیونی "پرواز بر فراز آشیانه" ایده یه عنوان مهمان دعوت می نمایند .

موضوعات

ثبت نام جهت حضور در برنامه تلویزیونی

خوشحال میشیم با شما معاشرت کنیم