سایه سپید
خالق روایت های اثرگذار

سایه سپید همواره تلاش می کند بر اساس ارزش های انسانی ، صرفا در راستای اهداف مشتریان خود گام بردارد.

تیزر تبلیغاتی فضای کار اشتراکی ریسون

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما مشخص شد که لازم است محتوایی برای آغاز کمپین آگاهی برند برای ایشان تولید شود. در این تیزر یک بازیگر در قالب روایتی از پیش تعیین شده ویژگی ها و مزایای این کسب و کار را تشریح میکند و در قالب تصاویری زیبا از محیط کسب و کار، جذابیت و جلب اعتماد بینندگان تیزر تبلیغاتی، صورت می گیرد.

تیزر تبلیغاتی ساختمان لئو رزیدنت

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما مشخص شد که لازم است مستند سازی جهت ثبت فرآیند ساخت ساختمان برای نمایش به مشتریان احتمالی و سرمایه گذاران انجام شود . در این تیزر با توجه به ارتفاع ساختمان و اهمیت نمای بیرونی، طی 2 مرحله از  تصویر برداری هوایی بوسیله  هلی شات استفاده شده است.
 

تیزر تبلیغاتی فروشگاه سمیر چوب

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی نمایشگاه دائمی این برند برای انتشار در شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه شود. در فیلمبرداری این تیزر تبلیغاتی از بروزترین تجهیزات حرکتی استفاده شد. در فرآیند تدوین بنا بر پیشنهاد مدیر برند سایه سپید، المان های برند و درگاه های ارتباطی جهت تثبیت نام برند در ذهن مشتریان، درنظرگرفته شد.
 
 

فیلم تبلیغاتی معرفی مرکز نوآوری تینو

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی فرآیند بهره برداری، امکانات و فعالیت های این مرکز در راستای ثبت ، مستند سازی و انتشار در درگاه های ارتباطی ،تهیه شود. طراحی سناریو،، فیلم نامه. فیلمبرداری و تدوین از جمله مواردی خدمات سایه سپید در این پروژه بود.  بنا بر راهنمایی مدیر برند سایه سپید، ابتدا پرسونا مخاطبین احتمالی این کسب و کار طی جلسات متعدد مشخص و سپس ساختار کلی روایت ایجاد شد. 

تیزر تبلیغاتی محصول آبیاری شرکت زندگی نوین

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی محصول و کاربردهای آن  متناسب با  انتشار در درگاه های ارتباطی تهیه شود. فیلمبرداری و تدوین از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.  
 
 
 
 

تیزر تبلیغاتی معرفی کارخانه برادران کیخسروی

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت کارخانه و امکانات  آن متناسب با  انتشار در غرفه نمایشگاهی تهیه شود. تصویربرداری هوایی، فیلمبرداری، تدوین و اصلاح رنگ از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.  
 
 
 
 

سریال اینستاگرامی وقایع استارتاپیه

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ارتقاء جایگاه برند در ذهن مخاطبان تهیه شود. ایده پردازی، ایجاد ساختار کلی روایت،خلق کاراکتر،تدوین و اصلاح رنگ، طراحی صحنه و گریم  از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.  
 
 
 
 

تیزر تبلیغاتی مرکز مشاوره هیوا

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی از همایش این برند تهیه شود. فیلمبرداری، تدوین و اصلاح رنگ از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

تیزر تبلیغاتی آشپزخانه زینو

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در معرفی نام و محصولات برند تهیه شود. بازیگردانی، فیلمبرداری، تدوین و اصلاح رنگ از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

فیلم تبلیغاتی معرفی دستگاه ضد عفونی

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در معرفی نام و محصولات برند تهیه شود. خلق روایت، طراحی سناریو، صردا گذاری و نریشن، فیلمبرداری، تدوین و اصلاح رنگ از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

تیزر دسته عزاداری موکب حضرت رقیه(س)

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی رویداد تولید شود. تصویر برداری هوایی تدوین و اصلاح رنگ از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

تیزر تبلیغاتی معرفی رستوران ونین

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی امکانات رستوران تولید شود. تصویر برداری هوایی تدوین و اصلاح رنگ از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

تیزر همایش

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی فعالیت های انجام شده در طورل همایش تهیه شود. تصویر برداری و تدوین  از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

تیزر دستگاه ضد عفونی دست و کفش

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی محصول و امکانات آن جهت معرفی دستاورد های سازمان تهیه شود. طراحی سناریو، تصویر برداری و تدوین  از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

مصاحبه معرفی کسب و کار

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی  امکانات و جهت معرفی دستاورد های سازمان تهیه شود. طراحی سناریو، تصویر برداری و تدوین  از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

 

تیزر دسته عزاداری

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی این رویداد تهیه شود. طراحی سناریو، تصویر برداری و تدوین  از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

مصاحبه خیابانی

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت مسئولیت اجتماعی تهیه شود. طراحی سناریو، تصویر برداری و تدوین  از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

تیزر هیئت نورالشهدا کلکچال

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی رویداد تهیه شود.فیلمبرداری و تصویر برداری هوایی از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

تصویر برداری هوایی مرکز موبایل برج تماس

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی رویداد تهیه شود.تصویر برداری هوایی از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

تیزر تشییع شهید گمنام در دانشگاه آزاد

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت و مستند سازی رویداد تهیه شود.تصویر برداری هوایی، فیلمبرداری و تدوین از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

تیزر معرفی فعالیت های سازمانی

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت ، مستند سازی و معرفی فعالیت های انجام شده، تهیه شود.فیلمبرداری، تدوین و طراحی سناریو از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

 

تیزرتیزر تبلیغاتی رویداد

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت ثبت ، مستند سازی و معرفی فعالیت های انجام شده، تهیه شود.فیلمبرداری، تدوین و طراحی سناریو از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.

تصویر برداری هوایی انبار صنعتی روناد

پس از نیاز سنجی و دریافت موارد از کارفرما، مشخص شد که لازم است محتوایی در جهت معرفی کسب و کار تهیه شود. تصویر برداری هوایی از جمله خدمات سایه سپید در این پروژه بود.